Jdi na obsah Jdi na menu
 


FINANČNÍ DARY

 
Je možné příspět na provoz farnosti nebo na konkrétní účely převodem na farní účet:
 
1765772349/0800.
 
(Pro zahraniční platby:
IBAN: CZ09 0800 0000 0017 6577 2349
BIC: GIBACZPX).
 
Na přijatý dar Vám můžeme vystavit potvrzení, které je možné použít jako doklad k uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu.
 
 
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. 
 
Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky: 739 244 464 nebo emailem: rkf.morkov@doo.cz.
 
Za Vaši podporu předem děkujeme.