Jdi na obsah Jdi na menu
 


MINISTRANTI

Ministrant je povolán ke službě Boží. A to je velká věc! Ministrant přisluhuje knězi a aktivně se podílí na mši svaté svou ministrantskou službou. 

 Vám vše, kteří sloužíte u oltáře, patří velké DÍK!

 

Ministrantské desatero:

 

Ministrant

1. je vděčný Pánu Bohu, že může vykonávat službu při Nejsvětější oběti

2. snaží se vytrvat v milosti posvěcující a přistupuje ke stolu Páně

3. chová se všude tak, aby byl příkladem pro ostatní (nelže, nekrade, nemluví neslušně, neubližuje a umí odpustit)

4. snaží se chodit do kostela každou neděli, v dny služby a ve svátky

5. do domu Božího přichází včas (aspoň 10min. před začátkem bohoslužby a je slušně upraven)

6. v sakristii zbytečně nemluví, poslouchá starší, plní přidělené úkoly

7. při bohoslužbě se neohlíží na lidi, nebaví se, pozorně sleduje 
mši sv., ruce má zbožně sepnuty

8. po bohoslužbě své věci řádně uklidí a udržuje všude pořádek 
a čistotu

9. svou službu vždy začíná i končí s vědomím, že svátostné kněžství 
je povoláním nejkrásnějším a zároveň i nejpotřebnějším

10.ví, že Bohu sloužit, znamená kralovat!